Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz

Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej postuluje wprowadzenie trzech zasadniczych zmian w projekcie Statutu UAM

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. Bożena Chrząstkowska odebrała Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Przez trzy dni językoznawcy dyskutowali o kulturowych aspektach ewolucji języka mając w pamięci wybitnego uczonego, prof. Wojciecha Ryszarda Rzepkę, przedwcześnie i tragicznie zmarłego 10 lat temu.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbył się wernisaż wystawy poświęconej pierwszym kobietom naukowczyniom, które pracowały na Uniwersytecie Poznańskim. Dodatkowo zaprezentowano książkę Wandy Stanisławy Pawłowskiej, "Wiedza o Polsce we Francji w XVII - tym wieku".

Fotografia w nagłówku
redakcja

Wybrano członków na nową kadencję Narodowego Centrum Nauki. Profesor Krystyna Bartol z UAM została członkiem kierownictwa Rady NCN. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji Głównej K-1 Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Fotografia w nagłówku
prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Krytycznie o ustawie 2.0 wypowiada się prof. dr hab. Przemysław Czapliński. Obawami o przyszłość uniwersytetów i humanistyki podzielił się w refleksji Uniwersytet i jego suweren wygłoszonej na konferencji „Idea uniwersytetu i Uniwersytet-Idea” na Wydziale WFPiK.

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Sto lat temu poznański uniwersytet powstał w tempie błyskawicznym – ale nie tylko to jest godne podziwu. Równie godne podziwu jest to, że na tej młodziutkiej uczelni szybko powstały tzw. szkoły naukowe, prezentujące nowe, oryginalne podejście w różnych dyscyplinach nauki. Była wśród nich...

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Przybysz z innych regionów Polski może się poczuć zagubiony, gdy słucha lokalnej gwary. Ma inną melodię niż język ogólny, jest wiele niezrozumiałych, często trudnych do wymówienia wyrazów. Gwara choć nieużywana na co dzień, dzięki kanałom komunikacji społecznej przeżywa drugą młodość.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski (Instytut Filmu, Mediów i Sztuka Audiowizualnych UAM) został uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.