Wydarzenia

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

W tym roku Instytut Psychologii świętuje 100-lecie poznańskiej psychologii. Aby uczcić to wydarzenie, przygotowano szereg jubileuszowych aktywności akademickich, takie jak konferencje i seminaria naukowe. Niedawno posadzono jubileuszowe drzewko – miłorząb dwuklapowy, w środę 10 kwietnia...

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczęła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości: Biznes wobec przemian prawnych. Organizatorem konferencji jest poznański oddział The European Law Students’ Association. 

Fotografia w nagłówku
redakcja

Instytut Filologii Klasycznej UAM obchodzi stulecie istnienia. Na uroczystości zorganizowanej z tej okazji zaprezentowano jubileuszowy tom "AETAS AUREA", antologię twórczości studenckiej "PENU IUVENILE" oraz wspomnienia naszej instytutowej społeczności zebrane przez Koło Naukowe Klasyków.

Fotografia w nagłówku
dr inż. Grzegorz Borkowski

Trzech naukowców z Katedry Turystyki i Rekreacji WNGiG wymyśliło i opatentowało nowatorski sposób oczyszczania wody. W ten sposób mogą powstać czyste kąpieliska w jeziorach, które dziś nie nadają się do rekreacji.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

- Cztery uczelnie, które świętują 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego łączą nauki biologiczne. Nie tylko w sensie rzeczywistym, ale również symbolicznym - mówił prof. Przemysław Wojtaszek, Dziekan Wydziału BIologii.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

– Jaka będzie przyszłość poznańskiej etnologii? Odpowiedź jest prosta: taka jaka będzie przyszłość poznańskiego uniwersytetu – powiedział Prorektor prof. Ryszard Naskręcki na konferencji „100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości”.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Obietnica, którą prorektor ds. kadr i finansów Tadeusz Wallas złożył 3 października została zrealizowana! Marek Suwezda otrzymał nowy wózek Nie udałoby się to, gdyby nie wszyscy ludzie dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę Fundacja Jeden Uniwersytet.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Od 8 do 11 kwietnia 2019 miał miejsce XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. To akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, na stałe zagościło w poznańskim kalendarzu.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Rozpoczął się strajk nauczycieli w szkołach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wyszedł na przeciw potrzebom rodziców i zorganizował opiekę dla dzieci pracowników na czas protestu. Zajęcia odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych oraz w Szkole Wychowania Fizycznego i Sportu.