Hrabia na setną rocznicę

Fotografia w nagłówku
gra Hrabia
gra Hrabia

„Hrabia” to edukacyjna gra planszowa o Władysławie hr. Zamoyskim i założycielach Uniwersytetu Poznańskiego

 

W marcu br. nakładem Fundacji Zakłady Kórnickie ukazała się gra planszowa „Hrabia”. Poza dostarczaniem przyjemności z samego grania posiada ona walory edukacyjne – ma na celu rozwijanie umiejętności strategiczno-logicznych i matematycznych oraz wiedzy historycznej. Oś czasu gry, wytyczającą jej początek i koniec, stanowią najistotniejsze wydarzenia historyczne, w których brał udział tytułowy hrabia, członkowie jego rodziny oraz inni wybitni patrioci, organicznicy wielkopolscy i przywódcy Powstania Wielkopolskiego, w tym założyciele, członkowie i Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poza postacią hr. Zamoyskiego pojawiają się więc w niej karty przedstawiające dr. Karola Marcinkowskiego, dr. Hipolita Cegielskiego, gen. Taczaka, a także Seweryn hrabia Mielżyński (fundator gmachu PTPN), Maciej hrabia Mielżyński, Leon Wegner, Kazimierz Jarochowski, dr Karol Libelt, Stanisław Egbert Koźmian, Adam Tytus hrabia Działyński, August hrabia Cieszkowski, dr Roman May, Władysław Bentkowski, dr Teodor Teofil Matecki (inicjator wystawienia pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu – pierwszego pomnika wieszcza na ziemiach polskich) i oczywiście prof. Heliodor Święcicki – pierwszy Rektor Wszechnicy Piastowskiej będącej antenatem UAM oraz sama uczelnia. Wśród wydarzeń przewijających się w trakcie gry poza m.in. założeniem „Kasyna Gostyńskiego”, powołaniem „Spółki Akcyjnej Bazar”, powstaniami: listopadowym, styczniowym i – wieńczącym każdorazowo grę – wielkopolskim jest założenie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz utworzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Czytaj też: Młodzieżowy sposób na niepodległość

Jak czytamy w instrukcji: „Hrabia” w dużej mierze jest grą kooperacyjną. Gracze wcielają się w postacie wybitnych organiczników wielkopolskich i patriotów oraz przywódców Powstania Wielkopolskiego. Mają oni na celu wspieranie wydarzeń prowadzących do wybuchu powstania i przyczynienie się do jego sukcesu. W swych działaniach łączy ich wspólna sprawa – krzewienie i umacnianie polskości i tożsamości narodowej wśród rodaków żyjących na terenach objętych zaborami, pomoc Polakom na emigracji i w kraju, rozwijanie przedsiębiorczości i mechanizacji na ziemiach polskich, a w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości i scalenie ziem polskich. Gracze starają się jak najlepiej przysłużyć Ojczyźnie i konkurują ze sobą starając się jak najmocniej wspierać wszelkie patriotyczne inicjatywy, by ostatecznie uzyskać jak największe uznanie Rodaków i zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii. Każdy z nich chce zostać największym bohaterem narodowym i wygrać grę.

 

Czas wydania gry zbiega się z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz swoją tematyką i obecnością szeregu bohaterów wpisuje się również w obchody stulecia utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego przyczyniając się do popularyzacji naszej Uczelni. Gra objęta jest honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Kierownikiem projektu jej skonstruowania oraz współtwórcą w zakresie treści merytorycznych jest dr Augustyn Surdyk (adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu oraz Kierownik Pracowni Badań Ludologicznych w ILS). Współautorem opracowania merytorycznego gry jest również Dorota Ćwiklińska-Surdyk. Autorem silnika i mechaniki gry jest Przemysław Wojtkowiak – twórca gier planszowych związany obecnie z firmą REBEL, a opracowaniem graficznym zajął się Artur Mikucki.

 

 

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie