Alumno Bene Merenti dla Małgorzaty Dembskiej

Obraz

Dyrektorka II LO w Poznaniu pani Małgorzata Dembska została wyróżniona przez Rektora medalem Alumno Bene Merenti. Medal od 2016 roku jest przyznawany wybitnym absolwentom UAM.

Uroczystość jak zwykle odbyła się w gabinecie JMR. Wśród tych, którzy do tej pory otrzymali wyróżnienie są między innymi Adam Michnik, Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, prof. Andrzej Legocki czy Wojciech Nentwig. Gratulujemy.

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie