Profesor Tadeusz Wallas. Od Instytutu do Wydziału

Fotografia w nagłówku
Profesor Tadeusz Wallas
Profesor Tadeusz Wallas

Minęło dziesięć lat od powstania WNPiD. O jego początkach i teraźniejszości z Prorektorem prof. Tadeuszem Wallasem rozmawia Krzysztof Smura

 

Jestem dumny, że kończyłem studia w INPiD. To taka moja deklaracja przywiązania do Alma Mater. Ale od czasów, gdy magister Tadeusz Wallas zaczynał prace w INP minęło sporo czasu.

- Powyżej 30 lat. Gdy rocznik 1984 rozpoczynał studia przyjmowaliśmy może z 60 studentów. Kilkanaście lat później było ich… sześć tysięcy. Warto jednak spojrzeć nieco głębiej, bo badania naukowe i kształcenie prowadzone dzisiaj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa swoimi korzeniami sięgają czerwca 1967 r., kiedy to na ówczesnym Wydziale Prawa utworzono Instytut Nauk Politycznych. W roku 1988, uwzględniając faktyczne kierunki działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, Instytut zmienił nazwę na Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

- Liczba studentów, zainteresowanie kierunkiem szczególnie w dobie przemian z początku lat 90. ciągle rosło. Rosło zapotrzebowanie na dziennikarzy wolnych mediów. To był czas dziennikarskiego boomu, a warunki bytowania na WNS mocno to ograniczały.

- Niestety, czynnikiem ograniczającym dynamiczny rozwój stały się warunki lokalowe. Zabiegi dyrekcji Instytutu mające na celu ich poprawę, spotkały się ze zrozumieniem władz Uniwersytetu na początku kolejnej dekady. W rezultacie podjętych decyzji, a w szczególności pozyskania niezbędnych funduszy, po niespełna trzyletnich pracach budowlanych, 19 września 2007 otwarta została nowa siedziba Instytutu na Kampusie Morasko. W ten sposób Instytut uzyskał nie tylko nowe pomieszczenia dla pracowników, ale także aulę, bogato wyposażone sale dydaktyczne, dwie pracownie komputerowe, pracownię radiową i telewizyjną oraz pomieszczenia dla administracji. Ważną sprawą było także uruchomienie nowocześnie urządzonej biblioteki.

Czytaj też: Prestiżowy grant europejski dla UAM

- I zaczęły się marzenia o nowym uniwersyteckim wydziale.

One towarzyszyły nam od dawna. To była potrzeba czasów. Ostatecznie, oddanie nowej siedziby oraz rozwój kadrowy, umożliwiły wystąpienie o przekształcenie INPiD w kolejny – czternasty wtedy – wydział naszej uczelni. Stało się to na mocy uchwały Senatu UAM dzięki której Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa samodzielną działalność rozpoczął 1 września 2008 r. Bardzo ważną kwestią potwierdzającą zdolność poznańskiego ośrodka politologicznego do uzyskania uprawnień wydziału, było szybkie nabycie pełni praw akademickich. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, już 29 września 2008 r. potwierdziła prawo Rady Wydziału do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce. W marcu 2009 roku ta sama komisja nadała nam prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 
- Został pan pierwszym dziekanem nowego Wydziału. Teraz rozpoczęte dzieło godnie kontynuuje prof. Andrzej Stelmach. Z czego jesteście panowie najbardziej dumni?

- Żeby wymienić wszystkie powody do dumy trzeba by zwiększyć liczbę stron w Życiu Uniwersyteckim… To żart. Dziś Wydział zatrudnia blisko 100 profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, adiunktów, starszych wykładowców i wykładowców. Prace naukowo-badawcze koncentrują się w kilkunastu zakładach i tworzonych - w zależności od potrzeb – międzyzakładowych zespołach badawczych. Każdego roku Wydział organizuje przeciętnie ponad 20 konferencji naukowych. Jest wydawcą ogólnopolskich czasopism naukowych. To tu rocznie powstaje około 30 monografii oraz kilkaset artykułów naukowych i innych opracowań wydanych w Polsce i poza jej granicami. Potwierdzeniem wysokiej pozycji było uzyskanie I kategorii.

- Dziennikarstwo nadal cieszy się dużą popularnością?
- To specjalność prowadzona nieprzerwanie od uruchomienia studiów politologicznych w UAM. Zainteresowanie sprawiło, że prowadzimy dzisiaj studia licencjackie i magisterskie na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. W ofercie dydaktycznej są też np. studia pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie państwem”.  Dziewięć lat temu uruchomiono Studia Doktoranckie WNPiD.

- A gdzie w tym wszystkim studenci? Sól tej ziemi?

Zawsze przykładaliśmy dużą wagę do wspierania inicjatyw studentów i doktorantów. Popularyzacji nauki i badań naukowych wśród studentów sprzyjała aktywność kół naukowych. Jest ich obecnie 11, a najstarszym z nich, które powstało jeszcze na WPiA, jest Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy. W kolejnych latach powstawały redakcje prasowe, radiowe oraz telewizyjne. INPiD,  a następnie WNPiD zawsze wyróżniał się  bogatą aktywnością samorządu studentów. Zdecydowanie podnosiła ona jakość studiowania. Takie stwierdzenie uzasadnia choćby prowadzona od wielu lat, analiza losów absolwentów. Warto studiować na WNPiD.      

 

 

Rozmowy Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa