Nauka

Fotografia w nagłówku
Ludwika Tomala Nauka w Polsce

Rzęsorek rzeczek to niewielki, jadowity ssak ryjówkokształtny, który występuje m.in. na terenie Polski. Skład jadu tego zwierzęcia rozpoznali biolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki badania przedstawili w "Journal of Mammalogy".

Fotografia w nagłówku
redakcja

W Auli Lubrańskiego odbyło się seminarium poświęcone uczelnianym rankingom. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr Wojciechem Gawełdą z Wydziału Fizyki UAM, który od ponad 8 lat pracuje w Hamburgu w zespole naukowym, odpowiedzialnym za zaprojektowanie i zbudowanie jednej ze stacji badawczych FXE (Femtosecond X-ray Experiments) dostępnych w laboratorium European XFEL. - rozmawia Magda Ziółek

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr. hab. Markiem Bąkowskim, entomologiem prowadzącym badania w Parku Narodowym Gorongosa w Mozambiku

Fotografia w nagłówku
redakcja

Trwa konferencja "GIS Day UAM Piła 2018", poświęcona szerokim zastosowaniom technologii geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki oraz w życiu codziennym. Uczestnicy poznali m.in. sposoby na przetwarzanie ogromnej ilości interesujących danych przestrzennych, pozyskanych z pokładu...

Fotografia w nagłówku
Grzegorz Podruczny

Teren Polski obfituje w pozostałości po dawnych konfliktach zbrojnych, zarówno należących do naszej narodowej jak i do obcej historii. Do tej drugiej kategorii należy bitwa pod Kunowicami, jedna z największych bitew wojny siedmioletniej (1756-1763). Dnia 12 sierpnia 1759 roku na polach i łąkach...

Fotografia w nagłówku
Ludwika Tomala, Nauka w Polsce

Między pasożytami a ich gospodarzami trwa nieustanny wyścig zbrojeń. Każda ze stron musi usprawniać genetyczne mechanizmy obrony przed drugą. Naukowcom z Poznania udało się w tym procesie złapać ewolucję na gorącym uczynku.

Fotografia w nagłówku
Marek Nawrocki, Beata Mikołajczyk i Ryszard Naskręcki

Szkolnictwo wyższe potrzebuje właściwego finansowania, które pozwoli na jego szybki rozwój i dostosowanie do światowych standardów. Tymczasem od lat, pomimo ciągłego wzrostu (16,5 mld zł w roku 2018), nakłady na szkolnictwo wyższe w Polsce, w przeliczeniu na studenta niestety nadal należą do...

Fotografia w nagłówku
dr Alexander Tölle

Collegium Polonicum jako siedziba Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego ma z dwumiastem Słubice-Frankfurt nad Odrą szczególną lokalizację, dzięki której proces integracji europejskiej jest dostrzegalny na co dzień

Fotografia w nagłówku
Beata Mikołajczyk

Na dobre kształcenie akademickie składa się obecnie wiele istotnych elementów. Zasadniczymi, w mojej opinii , są: 1) właściwe zdefiniowanie efektów kształcenia wraz z opisem sylwetki absolwenta danego kierunku studiów, 2) właściwie skonstruowany program kształcenia, zawierający odpowiednio...