Nauka

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM

W środę 19 grudnia prof. Tomasz Schramm z Wydziału Historycznego UAM odebrał Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski (Instytut Filmu, Mediów i Sztuka Audiowizualnych UAM) został uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych miała miejsce II Konferencja naukowa pt. "Sztuka nie zna granic", zorganizowana przez Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej. Wykładom i warsztatom towarzyszyła specjalna wystawa "Dziedzictwo natury".

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM

12 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało od Marszałka Województwa stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. dr hab. Jacek Pyżalski został nagrodzony przez NASK. 13 grudnia 2018 roku otrzymał nagrodę im. Prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne”. Wyróżnienie zostało wręczone podczas jubileuszowej gali zorganizowanej z okazji 25-lecia NASK.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Grudniowe posiedzenie Senatu UAM nie odbyło się jak zwykle w Collegium Minus. Tym razem wyjątkowo. na zaproszenie dziekana Wydziału Historycznego, obrady miały miejsce w Collegium Historicum. Przybywających na spotkanie senatorów powitały fanfary.

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura

Z dr. Mikołajem Lewandowskim, laureatem grantu First TEAM Fundacji dotyczącego wytwarzania i charakteryzacji wielofunkcyjnych, ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych rozmawia Krzysztof Smura.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Wymiana myśli dotycząca złożoności i uwarunkowań procesów edukacyjnych była celem IV Konferencji Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Poruszono szeroką tematykę: od etosu Eton College po refleksje na temat kultury arabsko-islamskiej.

Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz

Obchody Roku Stanisława Moniuszki - upamiętniającego 200-lecie urodzin "ojca opery polskiej" - rozpoczęła ogólnopolska konferencja, "Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe" w Teatrze Wielkim.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Absolwentka historii UAM Anna Styczyńska-Marciniak dostała II nagrodę w Konkursie im. Mieczysława Rakowskiego tygodnika Polityka na najlepszą prace magisterską o PRL. W tym roku obroniła ona pracę poświęconą losom polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.