Nauka

Fotografia w nagłówku
Katarzyna Florencka

Prawie 300 mln zł otrzyma od NCBR 10 spośród największych ośrodków akademickich w Polsce. Naszej uczelni przyznano ponad 38 milionów zł. Środki przyznane w ramach tzw. trzeciej ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć podniesieniu poziomu nauczania na polskich uczelniach.

Fotografia w nagłówku
prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Krytycznie o ustawie 2.0 wypowiada się prof. dr hab. Przemysław Czapliński. Obawami o przyszłość uniwersytetów i humanistyki podzielił się w refleksji Uniwersytet i jego suweren wygłoszonej na konferencji „Idea uniwersytetu i Uniwersytet-Idea” na Wydziale WFPiK.

Fotografia w nagłówku
opr. red

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej przyznała konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grant w wysokości około 2 mln Euro na prowadzenie wspólnych studiów magisterskich MaMaSELF w ramach Akcji 1 programu...

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Gest jest powszechną cechą komunikacji. Gdy ludzie mówią - gestykulują. O tym czy potrzebne nam są gesty i jak radzą sobie z nimi osoby niewidome z dr Anną Jelec rozmawia Jagoda Haloszka.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Dr Adam Gorczyński, adiunkt w Zakładzie Chemii Bionieorganicznej, odebrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. "Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne". 

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Przybysz z innych regionów Polski może się poczuć zagubiony, gdy słucha lokalnej gwary. Ma inną melodię niż język ogólny, jest wiele niezrozumiałych, często trudnych do wymówienia wyrazów. Gwara choć nieużywana na co dzień, dzięki kanałom komunikacji społecznej przeżywa drugą młodość.

Fotografia w nagłówku
redakcja

23 studentów oraz 4 doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Portal internetowy „The Gate to Mesopotamia” w nowatorski sposób ukazujący wyniki badań archeologicznych zaprezentowano dziennikarzom na konferencji prasowej, która odbyła się w Collegium Minus UAM. To pierwsza na świecie publikacja pozwalająca na interaktywną dyskusję między badaczami.

Fotografia w nagłówku
Piotr Józefiak, Aleksandra Wysokińska

Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowało wystawę „Studenci Uniwersytetu Poznańskiego w Powstaniu Wielkopolskim”.

Fotografia w nagłówku

O tym, jak wdrażana jest ustawa 2.0 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pisze JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Lesicki.