Wydział Anglistyki popularyzuje wielojęzyczność

We wtorek, 25 września w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, zainaugurowana została działalność polskiego oddziału Centrum Bilingualism Matters. Misją tego uznanego na świecie centrum, z siedzibą w Edynburgu, jest rozpowszechnianie w społeczeństwach wyników badań oraz informacji na temat dwu- i wielojęzyczności. Pracownicy Wydziału Anglistyki od wielu lat są zaangażowani w prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obrębie  dwu/wielojęzyczności, oraz propagowanie ich wyników na forach lokalnych i międzynarodowych.

Jako oddział Bilingualism Matters, WA będzie zobowiązany w sposób szczególny do popularyzowania wiedzy na temat dwu/wielojęzyczności i wielokulturowości oraz prowadzenia dialogu, w środowisku akademickim, i szerzej – ze społecznościami lokalnymi, na temat wyzwań jakie te zjawiska niosą w XXI wieku.         

Czytaj rówież: Uniwersytet bez barier

Bilingualism Matters, współpracuje z rodzicami, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, decydentami i pracodawcami. Badania wykazały, że dwujęzyczność jest korzystna dla rozwoju dzieci i ich przyszłości. Dzieci mające kontakt z różnymi językami stają się bardziej świadome różnych kultur, innych ludzi i innych punktów widzenia.  Nowsze badania sugerują również, że nauka innego języka może przynieść korzyści w późniejszym życiu, opóźnić wystąpienie objawów demencji i spowolnić proces starzenia się poznawczego. Dotyczy to także ludzi, którzy uczą się drugiego języka w późniejszym życiu.

Nauka Wydział Anglistyki