Ustawa 2.0 będzie wprowadzana stopniowo

Fotografia w nagłówku
fot. Łukasz Woźniak
fot. Łukasz Woźniak
Obraz

Choć nowe prawo wchodzi w życie od 1 października to uczelnie mają czas, by dostosować się do nowych rozwiązań.

Proces będzie rozłożony w czasie, co regulują przepisy przejściowe. I tak np. szkoły doktorskie zaczną działać od roku akademickiego 2019/2020, a wyniki nowej ewaluacji będą w 2021 roku.

Zobacz: Na UAM konsultacje rozporządzeń do Ustawy 2.0

Świeżo uchwalona ustawa 2.0 zastąpi cztery, które dotychczas obowiązywały: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Szczegółowy harmonogram zmian podaje Nauka w Polsce.

Nauka Ogólnouniwersyteckie