Sejm przyjął Ustawę 2.0

Fotografia w nagłówku
Fot. Łukasz Woźny
Fot. Łukasz Woźny
Obraz
Późnym wieczorem Sejm przegłosował Ustawę 2.0 zwaną też Konstytucją dla nauki. Ustawa powstała z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina przy szerokich konsultacjach w środowisku naukowym. Za jej wprowadzeniem głosowało 236 posłów.

 
Sejm przyjął ustawę z wszystkimi 60 poprawkami rządowymi, rekomendowanymi przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, 195 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Ustawa wejść ma w życie 1 października 2018 r.

Prorektor prof Ryszard Naskręcki o Ustawie 2.0

Tuż przed północą Sejm uchwalił jeszcze ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym samym zakończył głosowania nad ustawami zmieniającymi system szkolnictwa wyższego. Przepisy wprowadzające regulują funkcjonowanie uczelni w okresie przejściowym.
 
Ustawa to pakiet reform dla szkolnictwa wyższego. Przewiduje ona poważne zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Ma zastąpić cztery dotychczas obowiązujące ustawy.

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie