Prasa w małych krajach i regionach Europy

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota
Obraz

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ma miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. "The press in small countries and regions in Europe - methodological seminar - Poznań". Naukowcy, publicyści i dziennikarze z całej Europy rozmawiają o wpływie cyfryzacji na rynek medialny w Europie.

 

Podczas konferencji naukowcy skupią się na skutkach cyfryzacji, które są najbardziej dostrzegalne w sektorze środków społecznego przekazu: powstanie tzw. nowych mediów, zmiana modeli biznesowych przedsiębiorstw medialnych ("śmierć gazet", burzliwy rozwój nowych mediów), redefinicja zawodu dziennikarza, postulaty zmiany systemu ochrony własności intelektualnej.

– Głównym pytaniem badawczym jest ustalenie czy i w jakim stopniu polityka państw europejskich powinna wspierać proces cyfryzacji rynku medialnego (zwłaszcza prasy drukowanej), a nadto jakie są wyzwania i zagrożenia dla tego procesu, czy konieczne są systemy wsparcia ze strony państwa dla tego sektora oraz kto jest odpowiedzialny za cyfrową przyszłość mediów i jak należy w tym kontekście postrzegać zasadę wolności mediów – mówi prof. Jędrzej Skrzypczak, kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM i organizator konferencji.

 

Czytaj także Prof. Szczuciński - Rozszyfrować tajemnice osadów

Nauka Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa