Dr hab. Pawłowska bada kości zwierząt z megamiasta

Fotografia w nagłówku
Dr hab. Kamilla Pawłowska
Dr hab. Kamilla Pawłowska

Dr hab. Kamilla Pawłowska z Instytutu Geologii od 10 lat bada kości zwierząt pochodzące z neolitycznego stanowiska Çatalhöyük. Niedawno głośno było w świecie nauki o jej wynikach i tym starożytnym megamieście poprzez odkrycie znaczących zmian klimatu ponad 8 tys. lat wraz z międzynarodowym zespołem.

W Ankarze, na sesji poświęconej osiągnięciom badań archeologicznych dr hab. Pawłowska mówiła o badaniach kość zwierząt z Çatalhöyük w kontekście strategii codziennego utrzymania się mieszkańców w osadzie i wykorzystania przez nich środowiska naturalnego.

Megaodkrycie naszych archeologów w Turcji

Dr hab. Pawłowska badała wraz z dr Virginia García-Díaz (Leiden University) m.in. unikatową neolityczną antropomorficzną figurkę z Çatalhöyük wykonaną z kości osła. Mieszkańcy osady zrobili na niej nacięcia w kształcie oczu, których wzór tzw. „coffee-bean eyes” dość często występuje na archeologicznych artefaktach znajdowanych na Bliskim Wschodzie. Jednak nie była ona znana z Çatalhöyük, pomimo ponad 25 lat badań, a co więcej jest to pierwsza figurka z kości. Artefakt ten został znaleziony w 2017 roku podczas prac wykopaliskowych (wykopy GDN) prowadzonych w ramach międzynarodowej ekspedycji kierowanej przez dr Marka Z. Barańskiego (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

Na sesji archeo-malakologicznej profesor Karina Apolinarska podsumowała m.in. badania izotopowe neolitycznych ozdób pochodzących z obszaru Kujaw, realizowanych w ramach grantu NCN „Biografie kulturowe ozdób z muszli w społeczeństwach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środkowej”, którego kierownikiem jest dr Aldona Kurzawska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.

Wrześniową konferencję zorganizował ICAZ (International Council for Archaeozoology)- międzynarodowa organizacją zajmującą się promowaniem badań archeozoologicznych o najwyższych standardach naukowych i komunikacji międzynarodowej społeczności archeozoologów. Członkowie ICAZ liczą ponad 500 osób z 50 krajów na całym świecie i zajmują się obecnie analizą zróżnicowanych materiałów biokulturowych.

 

 

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych