BESTStudentCAMP buduje wizerunek - Zdjęcia

Kończy się tygodniowy obóz naukowy dla najlepszych studentów w pałacu w Gułtowach. Przedostatniego dnia BESTStudentCAMP-u młodzi naukowcy uczyli się, jak świadomie posługiwać się głosem oraz jak zdobywać stypendia i dofinansowanie do projektów.

W 24. osobowej grupie są sami najlepsi studenci i studentki I i II roku. Wielu z nich studiuje jednocześnie dwa kierunki. Wiedza, którą zdobywają jest kluczowa, ale bez umiejętności autoprezentacji trudno ją „sprzedać”.

Zobacz: Młodzi naukowcy na scenie

W poniedziałek na BESTStudentCAMP-ie prof. Krzysztof Szydzisz, dyrygent Chóru Kameralnego UAM przeprowadził warsztaty dotyczące budowania wizerunku przez głos. Marek Fertig, zastępca kierownika Działu Programów Europejskich szkolił młodych naukowców pod kątem zdobywania stypendiów i grantów na projekty naukowe.

Nauka Ogólnouniwersyteckie