17 milionów dla czterech wydziałów

Fotografia w nagłówku
Wydział Chemii jest wśród tych, którzy otrzymają dofinansowanie
Wydział Chemii jest wśród tych, którzy otrzymają dofinansowanie
Obraz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał łącznie 17 mln zł dofinansowania na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w 4 jednostkach: Wydział Anglistyki, Wydział Biologii, Wydział Chemii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 

Środki przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Komisja rozpatrzyła i oceniła 30 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich*. 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. 

Dofinansowane programy z UAM to:

  • Paszport do przyszłości -Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM;
  • Innovative language research in interdisciplinary perspective: psychology, sociology and technology;
  • GEO-INTER-APLIKACJE: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym;
  • HighChem - interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej.
Nauka Wydział Anglistyki Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych