Życie Uniwersyteckie Nr 6/2017

Spis treści
Wydarzenia
4 | Kanclerz UaM, StanisławWachowiak, i Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-artystycznego UaM wśród wyróżnionych odznaką zasłużony dla Miasta Kalisza, a dr Beata Szymańska – nagrodą Miasta Kalisza
4 | KrÓTKO
5 | noc muzeów w Collegium Maius
5 | Poznańskie prawo – studia z przyszłością
z PiTagOraSeM W Parze
6 | Matematyka i informatyka otwierają drogę Z prof. Markiem Nawrockim, prorektorem UAM,rozmawia Jolanta Lenartowicz
POMySł na MOST
8 | Pogranicza są fascynujące
Z prof. Beatą Mikołajczyk, prorektorem UAM, do rozmawia Jolanta Lenartowicz Jaka będziesz humanistyko?
10 | Pęknięty wizerunek naSz UniWerSyTeT
11 | ani korpoludek, ani polityczny agitator
SłUChaCz naJWażnieJSzy – STUdenT
12 | inspiracja płynie od ludzi młodych ChłaPOWSKi, SCzanieCKa, MarCinKOWSKi
13 | Organicznicy dzisiaj naSi MiSTrzOWie
14 | Profesor dworzaczkowa we wspomnieniach PełnyM głOSeM
16 | Wielkie śpiewanie Wydarzenia 19 | harry Potteri Wielka gala naWnPid
19 | ale kino! VerBa SaCra
20 | Podwójne ŚwiętoWojciechowe naSz UniWerSyTeT
21 | Pod ciśnieniem gala z laUreaTaMi POznańSKieJ nagrOdy liTeraCKieJ
22 | Wszyscy Państwo wygrali naSz UniWerSyTeT
24 | Konferencja z pałacami
24 | amatorsko oznacza z miłością
hiSTOria W BUdynKaCh
25 | najokazalszy na PWK 2
5 | dni indonezyjskie w Poznaniu
OPOWiedz SWOJą hiSTOrię
27 | Mamy mamy (na UaM)
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF